Działalność koła czytelniczego została zapoczątkowana w roku szkolnym 2008/2009. Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu o ustalonej godzinie w dwóch grupach: dla klas I-III oraz dla klas IV-VI. Dzieci słuchają utworów literackich czytanych przez nauczyciela oraz wykonują różne ćwiczenia związane z czytaną treścią, odpowiadają na pytania, opowiadają treść utworu. By doskonalić technikę czytania członkowie koła samodzielnie głośno czytają wybrane teksty. Uczą się także konserwacji zniszczonych książek oraz porządkują zgromadzony księgozbiór. Uczestnicy koła poprzez możliwość obcowania z tekstem literackim, poznają piękno języka ojczystego, rozwijają i poszerzają zainteresowania, wzbogacają zasób słownictwa oraz ćwiczą prawidłową wymowę.


kliknij aby powiększyć