Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018


1.      30.04.2018r.

2.      02.05.2018r.

3.      04.05.2018r.

4.      01.06.2018r.

5.      19.06.2018r. egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje w zawodzieWYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018


Branżowa Szkoła I stopnia


Klasa I


1. Język polski „Odkrywamy na nowo 1”Jolanta Kusiak, Operon, nr dopuszczenia MEN: 526/1/2012/2015

2. Język angielski, „My profession”, M. Miziak,  nr dopuszczenia MEN: 345/2003

3. Historia, „Po prostu historia”, Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński, WSiP, nr dopuszczenia MEN: 558/2012

4. Wiedza o społeczeństwie, „Po prostu wos”, Marek Grondas, Janusz Żmijski, WSiP, nr dopuszczenia MEN: 531/2012

5. Geografia, „Oblicza geografii”, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiederman, Nowa Era, nr dopuszczenia MEN: 433/2012

6. Biologia, „Biologia”, Agnieszka Baca, Małgorzata Łaszczyca, Grażyna Skimuntt, Krzysztof Skimuntt, Operon,  nr dopuszczenia MEN: 457/2012

7. Chemia, „Chemia na co dzień”, Krzysztof M. Pazdro, Rafał Szmigielski, Oficyna Edukacyjana Krzysztof Pazdro, nr dopuszczenia MEN: 371/2011

8. Fizyka, „Świat fizyki”, M. Fiałkowska, Sz. Godlewski, Zamkor, nr dopuszczenia MEN:394/2011/2015

9. Matematyka, „Odkrywamy na nowo”, B. Kiljańska, Ad. Konstantynowicz, An. Konstantynowicz, M. Pająk, G. Ukleja, nr dopuszczenia MEN: 507/1/2012

10. Informatyka, „Informatyka”, Grażyna Koba, Wyd. Migra,  nr dopuszczenia MEN: 536/2012

11. Edukacja dla bezpieczeństwa, „Żyję i działam bezpiecznie”, Jarosław Słoma, Nowa Era, nr dopuszczenia MEN: 426/2012