Spotkania z rodzicami

                                            

22.09.2017r. godz.1330


  • Przedstawienie przez dyrektora SOSW, planu rozwoju Ośrodka w roku szkolnym 2017/2018
  • Przedstawienie wymagań edukacyjnych przez nauczycieli
  • Wybory do Rady Rodziców

13.11.2017r. godz. 1330 śródokresowe spotkanie, I półrocza roku szkolnego 2017/2018


·         Jak radzić sobie z problemami dorastających dzieci i jak wspierać w pokonywaniu trudności. Spotkanie prowadzone przez psychologa i pedagoga szkolnego.

·         Sprawy wychowawcze i bieżące.


2.02.2018r. godz. 1330 podsumowanie I półrocza roku szkolnego 2017/2018


·         Podsumowanie pierwszego półrocza roku szkolnego 2017/2018

·         Pokaz pierwszej pomocy przed medycznej  pielęgniarki szkolnej


23.04.2018 r.. godz13 30 śródokresowe spotkanie ,II półrocza roku szkolnego 2017/2018


Toksyczne dzieciństwo. Co ma wpływ na kształtowanie i osobowość dziecka.


·         Sprawy bieżące i wychowawczo- dydaktyczne

Informacja o zagrożeniach do 22.12.2017r.

Informacja o zagrożeniach do 18.05.2018 r.

Informacja o przewidywanych ocenach do 8.05.2018r.


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018


1.      30.04.2018r.

2.      02.05.2018r.

3.      04.05.2018r.

4.      01.06.2018r.

5.      19.06.2018r. egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie


WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018


Branżowa Szkoła I stopnia


Klasa I


1. Język polski „Odkrywamy na nowo 1”Jolanta Kusiak, Operon, nr dopuszczenia MEN: 526/1/2012/2015

2. Język angielski, „My profession”, M. Miziak,  nr dopuszczenia MEN: 345/2003

3. Historia, „Po prostu historia”, Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński, WSiP, nr dopuszczenia MEN: 558/2012

4. Wiedza o społeczeństwie, „Po prostu wos”, Marek Grondas, Janusz Żmijski, WSiP, nr dopuszczenia MEN: 531/2012

5. Geografia, „Oblicza geografii”, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiederman, Nowa Era, nr dopuszczenia MEN: 433/2012

6. Biologia, „Biologia”, Agnieszka Baca, Małgorzata Łaszczyca, Grażyna Skimuntt, Krzysztof Skimuntt, Operon,  nr dopuszczenia MEN: 457/2012

7. Chemia, „Chemia na co dzień”, Krzysztof M. Pazdro, Rafał Szmigielski, Oficyna Edukacyjana Krzysztof Pazdro, nr dopuszczenia MEN: 371/2011

8. Fizyka, „Świat fizyki”, M. Fiałkowska, Sz. Godlewski, Zamkor, nr dopuszczenia MEN:394/2011/2015

9. Matematyka, „Odkrywamy na nowo”, B. Kiljańska, Ad. Konstantynowicz, An. Konstantynowicz, M. Pająk, G. Ukleja, nr dopuszczenia MEN: 507/1/2012

10. Informatyka, „Informatyka”, Grażyna Koba, Wyd. Migra,  nr dopuszczenia MEN: 536/2012

11. Edukacja dla bezpieczeństwa, „Żyję i działam bezpiecznie”, Jarosław Słoma, Nowa Era, nr dopuszczenia MEN: 426/2012