ROK SZKOLNY 2017/2018


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018


1.      30.04.2018r.

2.      02.05.2018r.

3.      04.05.2018r.

4.      01.06.2018r.WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY I

SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ W OSTRZESZOWIE

NA  ROK SZKOLNY 2017/2018


Lp.

Autor

Tytuł

Rodzaj zajęć edukacyjnych

1.

Karina Mucha, Anna Stalmach-Tkacz, Joanna Wosianek

Oto ja. Klasa 1. Podręcznik polonistyczno-społeczny. Części 1. Część 2. Podręcznik matematyczno-przyrodniczy. Część 1. Część 2

Edukacja wczesnoszkolna

   2.             

Karina Mucha, Anna Stalmach-Tkacz, Joanna Wosianek

Oto ja. Klasa 1.

Ćwiczenia polonistyczno-społeczne

Ćwiczenia matematyczno-przyrodnicze

Edukacja wczesnoszkolna

3.

M. Bogucka,

M. Hasse

New  English Adventure 1   

podręcznik z ćwiczeniami

wydawnictwo Pearson

Język angielski


WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY II

SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ W OSTRZESZOWIE

NA  ROK SZKOLNY 2017/2018


Lp.

Autor

Tytuł

Rodzaj zajęć edukacyjnych

1.

M. Lorek,

M. Zatorska

Nasza szkoła 2

część 1A,2A,3A,4A

Podręcznik do szkoły podstawowej 

MEN      

       

Edukacja wczesnoszkolna

2.

A. Ludwa,

M. Lorek

Nasza szkoła 2

Matematyka  część 1,2,3,4

MEN

Edukacja wczesnoszkolna

3.

E. Dulemba, J. Faliszewska

G. Lech, A.Opala

I. Parlicka, A. Ziewiecka

Moje ćwiczenia

matematyka klas 2

część 1,2,3,4

Wydawnictwo MAC JUKA

Edukacja wczesnoszkolna

4.

E. Dulemba, J. Faliszewska

G. Lech, A. Opala

I. Parlicka, A. Ziewiecka

Moje ćwiczenia klasa 2

część 1,2,3,4

Wydawnictwo MAC JUKA

Edukacja wczesnoszkolna

5.

A. Stankiewicz- Chatys

E. Sęk

Elementarz małego informatyka.

Klasa 2

podręcznik z  płytą CD

Wydawnictwo MAC JUKA

Zajęcia  komputerowe

6.

M. Bogucka

„New English  Adventure 2”

 Wydawnictwo Pearsone


Język  angielski

                                      

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY III

SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ W OSTRZESZOWIE

NA  ROK SZKOLNY 2017/2018


Lp.

Autor

Tytuł

Rodzaj zajęć edukacyjnych

1.

M. Lorek,

M. Zatorska

Nasza szkoła klasa 3 – część 1a

Nasza szkoła klasa 3 – część 1b

Nasza szkoła klasa 3 – część 2

Edukacja wczesnoszkolna

2.

A. Ludwa,

M. Lorek

Nasza szkoła  klasa 3 – część 1

Nasza szkoła  klasa3 – część 2

matematyka

Edukacja wczesnoszkolna

3.

E. Dulemba, J. Faliszewska

G. Lech, A. Opala

I. Parlicka, A. Ziewiecka

Moje Ćwiczenia klasa3

część 1,2,3,4

Edukacja wczesnoszkolna

     4.

E. Dulemba, J. Faliszewska

G. Lech, A. Opala

I. Parlicka, A. Ziewiecka

Moje Ćwiczenia.

Matematyka dla klasy 3

część 1,2,3,4

Edukacja wczesnoszkolna

     5.

A. Stankiewicz-Chatys,

E. Sęk

Elementarz małego informatyka.

Klasa 3

podręcznik z płytą CD

Wydawnictwo MAC JUKA

Zajęcia komputerowe

     6.

M. Bogucka,

„ New  English  Adventure 3”

Wydawnictwo Pearsone

Język  angielski

                                       

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY IV

SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ W OSTRZESZOWIE

NA  ROK SZKOLNY 2017/2018


Lp.

Autor

Tytuł

Rodzaj zajęć edukacyjnych

1.

A. Łuczak

A. Murdzek

K. Krzemieniewska-Kleban

 „Między nami” klasa 4

 Podręcznik + zeszyty

 ćwiczeń wersja A cz.1i2            

 Wydawnictwo GWO

Język polski

2.

M. Marko-Worłowska,

F. Szlajfer, J. Stwarz

 „Tajemnice przyrody”

 podręcznik + zeszyt 

 ćwiczeń

 Wydawnictwo Nowa Era

Przyroda

3.

M.Dobrowolska, M. Jucewicz,

P. Zarzycki

M. Karpiński

M.Dobrowolska

S. Wojtan   

P. Zarzycki

P. Zarzycki

„Matematyka z plusem” klasa 4 podręcznik

Arytmetyka    zeszyt ćwiczeń wersja B

( część 2)

Matematyka z plusem 4  Geometria

zeszyt ćwiczeń wersja B

Wydawnictwo GWO

Matematyka

4.

E. Bubak

M. Duda

E. Królicka

Technika na co dzień

Zajęcia techniczne.    

Podręcznik klasa4-6

Część 1 i 2

Wydawnictwo W S i P

Zajęcia  techniczne

5.

J. Lukas,

K. Onak

„Do dzieła” –

podręcznik do plastyki dla klasy 4

Wydawnictwo  Nowa Era

Plastyka

6.

T. Małkowski

Historia 4      

Podróże w czasie

Wydawnictwo GWO

Historia i społeczeństwo

7.

M. Gromek,

G. Kilbach

„Lekcja muzyki” –

podręcznik do muzyki dla klasy 4

Wydawnictwo Nowa Era

Muzyka

8.

Serdy Zenas

Cathenne Bright

„English Class”

Podręcznik z ćwiczeniami

wydawnictwo Pearson

Język angielski

9.

G. Koba

„Teraz bajty”

Wydawnictwo Migra  Sp.z o.o

Zajęcia komputerowe


WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY V

SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ W OSTRZESZOWIE

 NA  ROK SZKOLNY 2017/2018


Lp.

Autor

Tytuł

Rodzaj zajęć edukacyjnych

1.

A. Łuczak

A. Murdzek

„Między nami” klasa 5

Podręcznik+ zeszyty ćwiczeń 1,2

Wydawnictwo GWO

Język polski

2.

B. Marcinkowska,

L. Frydzińska-Świątkiewicz

„ Ale plastyka”

 podręcznik dla kl. 4-6 Wydawnictwo Nowa Era

Plastyka

3.

J. Ślósarczyk,

R. Kozik,

F. Szlajfer

„Tajemnice przyrody”

Podręcznik +zeszyt ćwiczeń 1,2

Wydawnictwo Nowa Era

Przyroda

4.

E. Bubak

E. Królicka

M. Duda

Technika na co dzień

 szkoła podstawowa, lkasy 4-6

Wydawnictwo WSiP

Zajęcia techniczne

5.

W. Jochemczyk, A.Jarczyńska

I. Krajewska-Kranas, W.Kranas         

M. Wyczółkowski

„Lekcje z komputerem”

 Klasa 5

Wydawnictwo WSiP

Zajęcia komputerowe

      6.

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, 

P. Zarzycki, M. Karpiński

A. Mysior, S. Wojtan

„Matematyka z plusem” klasa 5

 podręcznik

zeszyt ćwiczeń B

Wydawnictwo GWO

Matematyka

7.

B. Olszewska,

W. Surdych-Ferstch

„My i historia” klasa 5

Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo PWN

Historia i społeczeństwo

8.

M. Bogucka

„English adventure 3” 

Podręcznik z cwiczeniami

Wydawnictwo Pearson

Język angielski

9.

M.Gromek,   

G. Kilbach

„Lekcja muzyki” klasa 5

podręcznik

Wydawnictwo Nowa Era

Muzyka


WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY VI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ W OSTRZESZOWIE

 NA  ROK SZKOLNY 2017/2018


Lp.

Autor

Tytuł

Rodzaj zajęć edukacyjnych

1.

A. Łuczak

A. Murdzek

„Między nami” klasa 6

Podręcznik+ zeszyty ćwiczeń 1,2

Wydawnictwo GWO

Język polski

2.

A. Czerny

K. Mnich

H. Lach

„Tajemnice przyrody” klasa 6

Podręcznik+ zeszyt ćwiczeń 1, 2

Wydawnictwo Nowa Era

Przyroda

3

W. Jochemczyk, A. Jarczyńska

I. Krajewska-Kranas, W. Kranas         

M. Wyczółkowski

„Lekcje z komputerem”

podręcznik z ćwiczeniami. Klasa 6

Wydawnictwo WS i P

Zajęcia  komputerowe

4.

M. Duda, E.Królicka, E. Bubka

Technika na co dzień klasy 4-6

Wydawnictwo WSiP

Zajęcia  techniczne

5.

M. Dobrowolska, P.Zarzycki           

M. Jucewicz, M. Karpiński

„Matematyka z plusem” klasa 6 podręcznik  zeszyt ćwiczeń C

Wydawnictwo GWO

Matematyka

6

W. Syrdyk- Fertsch

B. Olszewska

„My i historia” klasa 6

Podręcznik+ zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo PWN

Historia i społeczeństwo

7.

M. Gromek

G. Kilbach

„Lekcja muzyki” klasa 6

Podręcznik

Wydawnictwo Nowa Era

Muzyka

8.

M. Bogucka

„English Adventure 3”

Podręcznik z ćwiczeniami

Wydawnictwo Pearson

Język  angielski

      9.

B.Marcinkowska

L. Frydzińska- Świątczak

„Ale plastyka” podręcznik

Wydawnictwo Nowa Era

Plastyka


WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY VII

SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ W OSTRZESZOWIE

 NA  ROK SZKOLNY 2017/2018


Lp.

Autor

Tytuł

Rodzaj zajęć edukacyjnych

1.

A. Łuczak

E. Prylińska

A. Suchowierska

R. Maszka

Między nami 7

Podręcznik do języka polskiego dla klasy 7 + zeszyt ćwiczeń wersja A cz. 1 i 2

Wydawnictwo GWO

Język polski

2.

E.Jastrzębska

E. Kłos

W.Kofta

E.Pytka-Gutowska

Biologia 7

Podręcznik

Biologia 7

zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo WSiP

Biologia

3.

Praca zbiorowa

pod redakcją

Małgorzaty Dobrowolskiej

M. Dobrowolska

M. Jucewicz

M. Karpiński

Matematyka z plusem 7

podręcznik

Matematyka z plusem 7

Zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo GWO

Matematyka

4.

M. Ipczyńska,

N. Mrozkowiak

„Do dzieła” podręcznik do plastyki

dla klasy 7

Wydawnictwo Nowa Era

Plastyka

5.

T. Małkowski

Historia 7

Wydawnictwo GWO

Historia i społeczeństwo

6.

M. Gromek,

G. Kilbach

„Lekcja muzyki” podręcznik

do muzyki dla klasy 7

Wydawnictwo Nowa Era

Muzyka

7.

Bob Hastings, Stuart McKinlay, Arek Tkacz

English Class A2+ podręcznik z ćwiczeniami

Wydawnictwo Pearson

Język angielski

8.

G. Koba

„Teraz bajty”

Wydawnictwo Migra  Sp.z o.o

Zajęcia komputerowe

9.

R. Malarz, M.Szubert

„Planeta Nowa” - podręcznik

Wydawnictwo Nowa Era

Geografia

10.

B. Sagnowska

„Świat fizyki” klasa 7

Fizyka

11.

R. Malarz, M.Szubert

„Planeta Nowa” - podręcznik

Wydawnictwo Nowa Era

Geografia


WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM- I ETAP EDUKACYJNY

 W SZKOLE PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ W OSTRZESZOWIE

ROK SZKONY 2017/2018


 Lp.

Autor

Tytuł

Rodzaj zajęć edukacyjnych

1.

I. Jaźwińska, M. Kosecka

Pewny Start

Wydawnictwo PWN

Funkcjonowanie osobiste

i społeczne,

zajęcia rozwijające

komunikowanie się,

zajęcia rozwijające kreatywność

2.

Kamila Kuprowska-Stępień

Iwona Konieczna, Katarzyna Smolińska, Bernadetta Kosewska Agnieszka Górska

Radosław Piotrowicz, Ewa Pisarek, Grażyna Walczak, Diana Aksamit, Ewelina Młynarczyk

Pewny Start

Zajęcia rewalidacyjne

Wydawnictwo PWN

Zajęcia rewalidacyjne

               


WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRWANOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM –II ETAP EDUKACYJNY

W SZKOLE PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ W OSTRZESZOWIE

ROK SZKOLNY 2017/2018


 Lp.

Autor

Tytuł

Rodzaj zajęć edukacyjnych

 1.

A. Borkowska-Kociemba,

M. Krukowska

A. Pliwka

K. Radzka

B. Szostek

Karty pracy:  Wiosna, Lato, Jesień,  Zima

Wydawnictwo Harmonia

Karty pracy: Mój dobry rok czytanki

Wydawnictwo PWN

Pewny start  czytanki

Wydawnictwo PWN

Funkcjonowanie osobiste i społeczne

Zajęcia rozwijające komunikowanie się Zajęcia rozwijające kreatywność

2.

Tomczak

A.M. Kielar

Karty pracy

W Ramionach Ojca

Bóg prowadzi mnie

GAUDENTIUM

Religia