Koło ekologiczne "STOKROTKA" powstało we wrześniu 2003 roku. Uczniowie na zajęciach koła mają możliwość poszerzania wiedzy w zakresie zagadnień związanych z ekologią. Realizują swoje zainteresowania środowiskiem naturalnym w warunkach pracowni biologiczno – chemicznej oraz w terenie. Wypracowują aktywną postawę wobec problemów ochrony przyrody poprzez podejmowanie działań na rzecz środowiska. Biorą czynny udział w zbiórce makulatury, zużytych baterii i puszek aluminiowych. Uczestniczą w konkursach ekologicznych: szkolnych i międzyszkolnych - na szczeblu gminnym: „Lider Lokalnej Ekologii” i regionalnym: „My w naszym regionie”. Biorą udział w akcjach Sprzątania Świata. Aktualizują gazetkę ścienną koła ekologicznego zamieszczając wyniki konkursów, własne opracowania, ciekawe artykuły z „Przyrody Polskiej” i „EKOświata”.


 


 


 kliknij aby powiększyć