Gimnazjum to drugi po szkole podstawowej obowiązkowy poziom kształcenia w Polsce. Uczęszcza do niego młodzież w wieku 13-16 lat. Nauka trwa 3 lata.


Gimnazjum zapewnia proces edukacyjno – terapeutyczny młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.

Praca dydaktyczno - wychowawcza z uczniami opiera się na programach zatwierdzonych przez MEN z uwzględnieniem indywidualnych możliwości dziecka. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim realizują programy nauczania dostosowane do ich możliwości intelektualnych. Zakres przedmiotów nauczania jest taki sam jak w gimnazjach masowych.


Trzyletni okres nauki kończy się ogólnopolskim egzaminem.


Praca w klasach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym opiera się na indywidualnych programach edukacyjno - terapeutycznych, konstruowanych przez zespół nauczycieli pracujących z dziećmi oraz pedagoga i psychologa szkolnego.

Szkoła realizuje treści z zakresu funkcjonowania w środowisku, plastyki, techniki, muzyki z rytmiką i wychowania fizycznego.


W gimnazjum zachowujemy właściwe proporcje między wiedzą, umiejętnościami i wychowaniem. Uczniowie zdobywają umiejętności uczenia się, pracy zespołowej, właściwej komunikacji, twórczego rozwijania problemów i sprawnego posługiwania się komputerem.

Silny nacisk kładziemy na sprawy wychowawcze, realizację programu profilaktycznego, bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych.Sale lekcyjne


kliknij aby powiększyć


Biblioteka


kliknij aby powiększyć


Pracownia do zajęć rewalidacyjnych


kliknij aby powiększyć


Pracownia matematyczno-fizyczna


kliknij aby powiększyć


Pracownia biologiczno - chemiczna


 

kliknij aby powiększyć


Gabinet logopedyczny


 

kliknij aby powiększyć


Pracownia komputerowa


kliknij aby powiększyćGabinet terapii EEG Biofeedback


Zajęcia z terapii Biofeedback prowadzone są w Gimnazjum i Zasadniczej Szkole Zawodowej od roku 2006. EEG Biofeedback jest to metoda terapeutyczna, dzięki której można zwiększyć skuteczność funkcjonowania umysłu. EEG Biofeedback jest metodą zaliczaną do technik neurotechnologicznych, są to technologie wykorzystujące wiedzę medyczną, psychologiczną i bioinżynieryjną do ulepszenia funkcji mózgu, przede wszystkim funkcji poznawczych dzięki zmianie jego czynności bioelektrycznej i stymulacji neuroplastyczności. Celem EEG Biofeedback jest pozytywna, korzystna dla zdrowia regulacja fal mózgu, czyli zmiana wzorca fal mózgowych w procesie treningowym.

Terapia ta jest bardzo skuteczna w przypadkach:

 • problemów szkolnych,
 • zaburzeń uwagi, koncentracji i zaburzeń zachowań (nadpobudliwości psychoruchowej, impulsywności, agresji i apatii),
 • zaburzeń snu,
 • stanów lękowych, natręctw, depresji,
 • przewlekłych bólów głowy i migreny,
 • różnych rodzajów uzależnień,
 • zaburzeń przyjmowania pokarmów (anoreksja, bulimia),
 • zespołu chronicznego zmęczenia,
 • tików,
 • mózgowego porażenia dziecięcego,
 • padaczki,
 • rehabilitacji po urazach i udarach,
 • lekkiej niepełnosprawności intelektualnej,
 • dysleksji i dysgrafii,
 • autyzmu,
 • i wielu innych chorób psychosomatycznych i psychicznych.

Treningi EEG Biofeedback są wskazane także dla osób zdrowych:

 • dla poprawy szybkości zapamiętywania i uczenia się,
 • do efektywnego uczenia się języków obcych,
 • do polepszenia osiągnięć sportowych i podniesienia efektywnych treningów,
 • do usprawniania motoryki i poprawy koncentracji uwagi.

Metoda ta pomaga trenowanemu na zasadzie sprzężenia zwrotnego, tj. nagrody za uzyskanie odpowiednich parametrów, ucząc się kierować swoją czynnością bioelektryczną mózgu, zwiększając występowanie pożądanych i hamując występowanie niepożądanych fal mózgu, które łączą się z zaburzeniami pracy mózgu. Treningi prowadzą stopniowo do harmonizacji, większej stabilizacji czynności mózgu, do szybszych zmian wzbudzenia mózgu oraz do poprawy wzorca bioelektrycznego.

Sygnał EEG odbierany elektrodami ze skóry głowy jest przetwarzany do formy wideogry przystępnej graficznie dla dziecka i dorosłego. Pacjent śledzi wideogrę na monitorze i poprzez swoją wolę i umysł kieruje nią. Wówczas otrzymuje punkty i nagrodę dźwiękową.


 

kliknij aby powiększyć