Spotkania z rodzicami

                                            

22.09.2017r. godz.1330


  • Przedstawienie przez dyrektora SOSW, planu rozwoju Ośrodka w roku szkolnym 2017/2018
  • Przedstawienie wymagań edukacyjnych przez nauczycieli
  • Wybory do Rady Rodziców

13.11.2017r. godz. 1330 śródokresowe spotkanie, I półrocza roku szkolnego 2017/2018


·         Jak radzić sobie z problemami dorastających dzieci i jak wspierać w pokonywaniu trudności. Spotkanie prowadzone przez psychologa i pedagoga szkolnego.

·         Sprawy wychowawcze i bieżące.


2.02.2018r. godz. 1330 podsumowanie I półrocza roku szkolnego 2017/2018


·         Podsumowanie pierwszego półrocza roku szkolnego 2017/2018

·         Pokaz pierwszej pomocy przed medycznej  pielęgniarki szkolnej


23.04.2018 r.. godz13 30 śródokresowe spotkanie ,II półrocza roku szkolnego 2017/2018


Toksyczne dzieciństwo. Co ma wpływ na kształtowanie i osobowość dziecka.


·         Sprawy bieżące i wychowawczo- dydaktyczne

Informacja o zagrożeniach do 22.12.2017r.

Informacja o zagrożeniach do 18.05.2018 r.

Informacja o przewidywanych ocenach do 8.05.2018r.


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018


1.      30.04.2018r.

2.      18.04.2018r.

3.      19.04.2018r.

4.      20.04.2018r.

5.      02.05.2018r

6.      04.05.2018r.

7.      01.06.2018r.



SZKOLNY WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

w Ostrzeszowie



Gimnazjum


Klasa II


1. Język polski, 2, Podręcznik – „Między nami” Agnieszka Łuczak, Ewa Prylińska, Ronald Maszka, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, nr dopuszczenia MEN: 63/2/2010/2015, „Jesteś między nami” 2, zeszyt ćwiczeń cz. 1, Nieckula Grażyna, Szypska Małgorzata

2. Język angielski, „New friends 2” Carol Skinner, Liz Kilby, Pearson, nr dopuszczenia MEN:227/1/2009

3. Historia, 2.„Podróże w czasie” Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowecki, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, nr dopuszczenia MEN: 158/2/2010/2016

4. Wiedza o społeczeństwie, „1 Wiedza o społeczeństwie” , Elżbieta Dobrzycka, Krzysztof Makara, wyd. OPERON nr dopuszczenia MEN: 96/1/2009/2015

5. Geografia, 2 „Planeta Nowa” Dawid Szczypiński, Mirosław Wójtowicz, NOWA ERA Sp.z o.o. nr dopuszczenia MEN: 7/2/2009/2015

6. Biologia, 2 „Ciekawa biologia”, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Mariola Kukier – Wyrwicka, Hanna Werblan – Jakubiec, WSiP, nr dopuszczenia MEN: 35/2/2015/z1

7. Chemia, „Ciekawa chemia” część 1 i 2, Hanna Gulińska, Janina Smolińska, WSiP, nr dopuszczenia MEN: 40/1/2015/z1, 40/2/2015/z1

8. Fizyka,  2 „Świat fizyki”,  B. Sagnowska, M. R. Rozenbajgier  WSiP, nr dopuszczenia MEN: 11/2/2010/2016

9. Matematyka, 2 „Matematyka z plusem”, praca zbiorowa pod red. M. Dobrowolskiej, Ćwiczenia podstawowe J. Lech, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, nr dopuszczenia MEN: 168/1/2015/z1

10.  Informatyka, „Z nowym bitem” część 1, Grażyna Koba, Migra, nr dopuszczenia MEN: 739/1/2015

11.  Zajęcia techniczne,  „Technika w praktyce”. Zajęcia mechaniczno – motoryzacyjne.. Podręcznik z ćwiczeniami. Waldemar Czyżewski, Waldemar LIB, Wojciech Walat  nr dopuszczenia MEN: 196/2/2


Klasa III


1. Język polski, 3, , Podręcznik – „Między nami” Agnieszka Łuczak, Ewa Prylińska, Ronald Maszka, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, nr dopuszczenia MEN: 63/3/2011, „Jesteś między nami” 3, zeszyt ćwiczeń cz. 1, Nieckula Grażyna, Szypska Małgorzata

2. Język angielski, „I can do it”  „ Dream Team”, Bogusła Kusztal, Krystyna Sienicka, WSiP,  nr dopuszczenia MEN: 432/ 2002

3. Historia, 3, .„Podróże w czasie” Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowecki, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, nr dopuszczenia MEN: 158/3/m/2015

4. Wiedza o społeczeństwie, „1 Wiedza o społeczeństwie”, Elżbieta Dobrzycka, Krzysztof Makara, wyd. OPERON, nr dopuszczenia MEN: 96/2/2010/2016

5. Geografia, 3 „Planeta nowa”, Mariusz Szubert, NOWA ERA Sp.z o.o. nr dopuszczenia MEN: 7/3/2010

6. Biologia, 3, „Ciekawa biologia”, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Mariola Kukier – Wyrwicka, Hanna Werblan – Jakubiec, WSiP, nr dopuszczenia MEN: 35/3/2009

7. Chemia, „Ciekawa chemia” część 2 i 3, Hanna Gulińska, Janina Smolińska, WSiP, nr dopuszczenia MEN: 40/2/2009,  40/3/2009

8. Fizyka, 3 „Świat fizyki”,  B. Sagnowska, M. R. Rozenbajgier  WSiP, nr dopuszczenia MEN: 11/3/2010

9. Matematyka – materiały własne nauczyciela

10. Informatyka „Z nowym bitem” część 1, Grażyna Koba, Migra, nr dopuszczenia MEN: 739/1/2015

11. Edukacja dla bezpieczeństwa, „Żyję i działam bezpiecznie”, Jarosław Słoma, Grzegorz Zając, Nowa Era, nr dopuszczenia MEN: 17/2009/2015

12. Zajęcia techniczne,  „Technika w praktyce”  Zajęcia elektryczno – elektroniczne, Waldemar Czyżewski, Nowa Era, nr dopuszczenia MEN: 196/1/2009