Zapewniamy warunki do nauki dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Jesteśmy gotowi podjąć współpracę z rodzicami w opiece nad dzieckiem trudnym. 

Zabezpieczamy dla dzieci z poza terenu Ostrzeszowa całodobową opiekę w Internacie. 

Organizujemy wypoczynek letni i zimowy dla naszych wychowanków.Ośrodek posiada:


       • sale lekcyjne dostosowane do potrzeb uczniów,

       • nowoczesną pracownię komputerową,

       • pracownię biologiczno – chemiczną,

       • pracownię matematyczno - fizyczną,

       • pracownię historyczno - geograficzną,

       • pracownię języka polskiego,

       • pracownię plastyczną,

       • pracownię zajęć gospodarstwa domowego,

       • pracownię zajęć technicznych,

       • pracownię do zajęć rewalidacyjnych,

       • salę doświadczania świata,

       • salę terapii zaburzeń zmysłowych metodą integracji sensorycznej,

       • dwa gabinety logopedyczne,

       • salkę gimnastyki korekcyjnej,

       • boisko wielofunkcyjne,

       • szkolny plac zabaw "Radosna Szkoła",

       • gabinet terapii EEG Biofeedback,

       • gabinet psychologa,

       • gabinet pedagoga szkolnego,

       • bibliotekę,

       • dwie świetlice,

       • siłownię.