Osoby z niepełnosprawnością intelektualną często napotykają na trudności podczas podejmowanie różnych działań. Dotyczyć to może: zadań szkolnych, prostych czynności dnia codziennego, nawiązywania kontaktów z dziećmi pełnosprawnymi i w wielu innych sytuacjach. W naszej pracy staramy się te trudności znacznie złagodzić lub całkowicie usunąć, udzielając dzieciom pomocy specjalnej. Rodzaje, formy i metody tej pomocy są bardzo różne i są świadczone zarówno przez odpowiednich specjalistów, jak i przez osoby z najbliższego otoczenia dziecka tj. przez rodziców, opiekunów, rodzeństwo, nauczycieli, wychowawców jak i pełnosprawnych kolegów.

Jedną z takich form jest integracja społeczna.


Istotą integracji społecznej jest tworzenie dla dzieci specjalnej troski, takich warunków, by mogły one pomyślnie uprawiać różne formy działalności wspólnie z dziećmi pełnosprawnymi.

Mając to na uwadze nauczyciele pracujący w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nawiązali kontakt ze szkołami masowymi w naszym mieście. I tak od wielu lat, Szkoła Podstawowa współpracuje z młodzieżą Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 i Szkołą Podstawową nr 2. Wychowankowie Internatu spotykają się cyklicznie z młodzieżą z Gimnazjum Nr 2. Uczniowie naszego Gimnazjum nawiązali współpracę z młodzieżą Gimnazjum Nr 1.


Młodzież z zaprzyjaźnionych szkól uczestniczy w imprezach organizowanych w naszej placówce, natomiast dzieci Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego zapraszane są na festyny, lekcje wychowawcze i uroczystości okolicznościowe. Odbywają się wspólne konkursy plastyczne, ogniska, wycieczki.


Po kilkunastu latach tej współpracy można stwierdzić, że spotkania są dla obu stron niezmiernie korzystne. Dzięki nim rodzą się przyjaźnie, pękają bariery, wzajemna nieufność i niezrozumienie. "Sprawni" dostrzegają w osobach "sprawnych inaczej" nie tylko osoby oczekujące na pomoc, ale przede wszystkim partnerów, którzy wiele potrafią i wiele chcą z siebie dać. Można zauważyć, że nastawienie lokalnej społeczności zmienia się, gdyż poprzez młodzież informacje o wychowankach naszej placówki trafiają dalej - są przekazywane w domach rodzinnych, wśród przyjaciół i znajomych.Spotkanie integracyjne szkoły podstawowejkliknij aby powiększyć


Spotkania integracyjne gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
kliknij aby powiększyć