Dyrektor

mgr Dorota Wójtowicz


Wicedyrektor

mgr Krzysztof Jędrzejak