Wykształcenie kadry pedagogicznej zatrudnionej w SOSW odpowiada wymogom stawianym nauczycielom zatrudnionym w tego typu placówkach jak i potrzebom dzieci. Uczniowie wszystkich jednostek organizacyjnych wchodzących w skład zespołu objęci są specjalistyczną opieką w zakresie korekcji wad wymowy i postawy ciała, psychologa oraz pedagoga szkolnego.


Wysokie kwalifikacje nauczycieli i wychowawców oraz ich zaangażowania przejawiające się m.in. w stosowaniu nowoczesnych metod nauczania przyczynia się do dobrego przygotowania naszych uczniów do dalszego życia.