Koła działające w placówce są zespołami kilku lub kilkunastoosobowymi, tworzonymi na zasadzie dobrowolności, zgodnie z zainteresowaniami, potrzebami oraz aspiracjami dzieci i młodzieży. Udział w kołach zainteresowań zapewnia wychowankom sprawdzenie własnych uzdolnień, pogłębienie i rozbudzenie określonych zainteresowań, dostarczenie ciekawych przeżyć, rozwijanie i wzbogacanie wiedzy, doświadczenia, umiejętności, sprawności. Wszystkie koła zainteresowań działają z powodzeniem od szeregu lat w placówce, stanowią wartościowy środek realizowania stymulującej, kompensacyjnej oraz adaptacyjnej funkcji wychowawczo - rewalidacyjnej.
                             Czytelnicze                                     Ekologiczne                               UKS Sprawni    


                            Komputerowe                         Matematyczne                                 Muzyczno-taneczne


                                      PCK                                             BRD                                        Wokalne        


 

                                        Żywego Słowa