Zadaniem koła jest poznanie oraz nauka różnych utworów wokalnych i instrumentalnych, tworzenie aranżacji do utworów, realizowanie pomysłów uczniów, udział w konkursach, przeglądach artystycznych oraz uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.


Do ważnych wydarzeń w życiu koła należy udział w Konkursie Piosenki w Pleszewie.

Na zajęciach koła stosuje się różnorodne formy i metody pracy dostosowane do możliwości i umiejętności uczniów. kliknij aby powiększyć