Zadania pedagoga szkolnego:


- doradztwo związane z zapobieganiem lub niedostosowaniem społecznym,

- rozpoznawanie przyczyn trudności wychowawczych, doradztwo pedagogicznedla uczniów, wychowawców i rodziców,

- udzielanie porad dla rodziców i uczniów,

- udzielanie pomocy uczniom wymagającym szczególnej opieki wychowawczej lub materialnej (z rodzin dotkniętych alkoholizmem, niegospodarnych, z przewlekłą chorobą lub kalectwem itp.),

- współpraca z kuratorami sądowymi dla nieletnich i policją dotycząca rodzin środowiskowo zaniedbanych.


Godziny pracy pedagoga:


Poniedziałek 8:00 - 13:00

Wtorek 9:00 - 13:00

Środa 8:45 - 11:45

Czwartek 11:00 - 15:00

Piątek 8:00 - 12:00