Opieka medyczna nad uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrzeszowie sprawowana jest przez pielęgniarkę dyplomowaną, specjalistkę środowiska szkolnego w ramach podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w Poznaniu.


Zadania realizowane w ramach umowy:                                                                                

  • testy i badania skryningowe w celu wczesnego wykrycia wad i nieprawidłowości w zakresie zdrowia i rozwoju,

  • kierowanie poprzesiewowe do lekarzy rodzinnych i specjalistów,

  • promocja zdrowia i wychowanie zdrowotne,

  • pomocy uczniom w przypadku nagłych zachorowań i urazów,

  • porady pielęgniarskie,

  • pomoc rodzicom w dotarciu do specjalisty,

  • współudział w realizacji szkolnych programów profilaktycznych,

  • egzogenna profilaktyka próchnicy zębów,

  • nadzór nad stanem sanitarno-higienicznym w szkole,

  • współpraca z lekarzami rodzinnymi, specjalistami, pielęgniarkami środowiska rodzinnego.

Pielęgniarka posiada certyfikat Unii Europejskiej w zakresie edukacji pierwszej pomocy medycznej oraz certyfikat Ministra Zdrowia w zakresie edukacji HIV, AIDS i innych chorób zakaźnych.

Uczestniczy w pracach Komisji Medycyny Szkolnej przy OIPiP w Kaliszu. Bierze udział w szkoleniach i kursach z zakresu medycyny szkolnej.


Gabinet pielęgniarki jest czynny codziennie:


Poniedziałek 8:00 - 15:00

Wtorek 8:00 - 15:00

Środa 11:00 - 15:00

Czwartek 8:00 - 11:00

Piątek 11:00 - 15:00