Partnerstwo Polsko – Niemieckie

Szkoła partnerska: Sine – Cura - Schule Forderschule fur Geistigbehinderte w Quedlinburgu


Cele współpracy:


- pragniemy poszerzyć szalenie mały świat dziecka niepełnosprawnego intelektualnie, rozbudzić potrzebę poznawania świata,

- podnieść status kulturowy, wzbogacając o doznania i umiejętności międzykulturowe,

- podnieść status intelektualny, wzbogacając wiedzę o krajach Unii Europejskiej,

- otwierając bramy Europy, mamy nadzieję na wzrost motywacji uczniów do nauki języków obcych i pokonywania barier językowych, na przełamanie wciąż obecnej ksenofobii, jak i lęku przed nieznanym w ogóle,

- oczekujemy wzrostu wzajemnej tolerancji i pogłębienia umiejętności funkcjonowania i pracy w grupie,

- mamy nadzieję na nawiązanie długotrwałych przyjaźni uczniów i nauczycieli,

- liczymy na wzrost kreatywności uczniów we wspólnych działaniach,

- dla nauczycieli: wzbogacenie warsztatu pracy o nowe doświadczenia i metody pracy.

Celem perspektywicznym naszych działań, jest projekcja zdobytych doświadczeń i umiejętności międzykulturowych w dorosłym życiu uczniów.


Efekty współpracy:


- każde spotkanie młodzieży wzbogaca, poszerza „świat dziecka niepełnosprawnego intelektualnie",

- spotkania rozbudziły potrzebę poznawania świata, coraz częściej pojawiają się pytania: „Dokąd pojedziemy?”, „Co zobaczymy?”, „A ja będę mógł (a) jechać?”,

- każde spotkanie wzbogaca doznania i umiejętności międzykulturowe, wiedzę o krajach Unii Europejskiej – na razie wiedzę o Polsce i Niemczech,

- obserwujemy wzrost liczby chętnych uczniów do udziału w spotkaniach, świadczy to o przełamywaniu lęku przed nieznanym w ogóle, przełamywaniu ksenofobii,

- pojawili się uczniowie chętni do nauki języka niemieckiego, powstało „Koło Miłośników Języka Niemieckiego”,

- nawiązały się już przyjaźnie między nauczycielami,

- otrzymaliśmy kilka pomocy naukowych, na których pracujemy,

- z każdym kolejnym spotkaniem, rośnie zaangażowanie uczniów w przygotowania i realizację spotkań młodzieży.


Historia współpracy:


Korzenie współpracy sięgają 26.09.2009r. i wiążą się z wyjazdem delegacji polskiej na Blandenburskie Święto Sportu. Podczas tego spotkania odbyła się pierwsza rozmowa w sprawie współpracy szkół specjalnych.

19.11-21.11.2009r. - przyjazd oficjalnej delegacji niemieckiej w składzie: dyrektor i wice dyrektor. Delegacja niemiecka spotkała się ze Starostą, wice Starostą, Kierownikiem Wydziału Oświaty i Sportu, Dyrektorem SOSW i wice dyrektorami oraz nauczycielem mającym pilotować współpracę, w celu omówienia ram współpracy i źródeł finansowania. Miała to być współpraca trójstronna. Trzecim partnerem miała być szkoła austriacka, z którą delegacja niemiecka przeprowadziła wcześniej rozmowy wstępne. W programie spotkania znalazła się strona organizacyjna i funkcjonalna SOSW, zwiedzanie najciekawszych obiektów historycznych Ostrzeszowa i Gołuchowa.kliknij aby powiększyć


19.04 – 22.04.2010

I SPOTKANIE MŁODZIEŻY


Ze strony niemieckiej, przyjechało siedmioro uczniów i dwóch opiekunów. Źródłami finansowania pierwszego spotkania ze strony polskiej było Starostwo Powoatowe i środki własne. Młodzież obu krajów uczestniczyła czynnie w „Przeglądzie Młodych Talentów”, wspólnych zajęciach edukacyjnych w Szkole Podstawowej i w Gimnazjum. W programie spotkania znalazło się zwiedzanie Ostrzeszowa, Przygodzic – Mini Zoo, Antonina – Muzeum Fryderyka Chopina. Celem spotkania było przybliżenie partnerowi niemieckiemu kultury i historii regionu ostrzeszowskiego, przełamywanie barier językowych i ksenofobii, pokazanie metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie, wymiana doświadczeń edukacyjnych i wychowawczych. Podczas spotkania podjęliśmy wspólnie decyzję o współpracy dwustronnej z powodu wycofania się z partnerstwa szkoły austriackiej.
kliknij aby powiększyć


06.06. – 10.06. 2010

II SPOTKANIE MŁODZIEŻYBył to wyjazd na Regionalną Spartakiadę Szkolną dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w powiecie Herz. Ze strony polskiej , uczestniczyło w nim 5 uczniów, wice dyrektorzy SOSW oraz nauczycielka w roli tłumacza i opiekuna. Źródłami finansowania było Deutsch – Polnisches Jugendwerk (na wniosek strony niemieckiej), a ze strony polskiej Starostwo Powiatowe. Podczas tego spotkania, wzięliśmy czynny udział w spartakiadzie, poznawaliśmy środowisko lokalne i kulturę regionalną, uczestniczyliśmy we wspólnych zajęciach edukacyjnych, poznaliśmy organizację i sposób funkcjonowania szkoły, metody i środki pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie. Uczyliśmy się wzajemnie form grzecznościowych w obu językach.kliknij aby powiększyć


29.05 – 5.06.2011

III SPOTKANIE MŁODZIEŻY


Źródłami finansowymi tego spotkania są: Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży (na wniosek strony polskiej), Starostwo Powiatowe, wkład własny uczestników polskich, wkład własny SOSW. Spotkanie to jest kontynuacją projektu: ”Europa bez granic”. Podczas tego spotkania, poza celami ogólnymi, charakterystycznymi dla dotychczasowej współpracy, pragniemy pokazać Polskę: Zakopane, Kraków, Wieliczkę, Rabkę, Wadowice. Przybliżyć naszą historię, poszukać wspólnych historycznych platform, przybliżyć kulturę góralską. W drugiej części spotkania, pragniemy utrwalić naszą wiedzę, przywołać doświadczenia we wspólnej prezentacji multimedialnej: „Polska oczami młodego turysty”, przygotowywanej przez młodzież pod kierunkiem opiekunów i konkursie: „Polska znana i nieznana” przygotowanym dla młodzieży przez opiekunów. Chcemy również przybliżyć uczniom rolę Unii w naszym codziennym życiu, pokazując obiekty powstałe w Ostrzeszowie ze środków unijnych.kliknij aby powiększyć


12.09 – 17.09.2011

IV SPOTKANIE MłODZIEŻY


Źródłami finansowymi tego spotkania są: Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży ( na wniosek strony niemieckiej ), Starostwo, wkład własny uczestników polskich. Uczestniczyliśmy w obchodach jubileuszowych „Dwudziestolecia Sine Cura Schule”. Wzięliśmy czynny udział w szkolnym musicalu przedstawiającym historię szkoły. W obchodach wzięli udział licznie zaproszeni goście, rodzice, a także absolwenci tej szkoły. Organizatorzy obchodów przygotowali dla gości liczne niespodzianki. Największą z nich była całodniowa wycieczka wszystkich uczniów szkoły do Serengetipark Hodenhagen i Safari. Obchody zamknęła uroczysta kolacja polskich i niemieckich uczniów uwieńczona zabawą w kręgielni. Poza tym zwiedzaliśmy okolice Quedlinburga. Jechaliśmy kolejką na górę „Czarownic”. W międzyczasie nasi uczniowie wspólnie z uczniami szkoły partnerskiej uczestniczyli w różnych zajęciach.kliknij aby powiększyć


6-12.05.2012

V SPOTKANIE MŁODZIEŻY


W spotkaniu wzięło udział sześć uczennic i trzech uczniów Gimnazjum i Szkoły Zawodowej oraz trzech opiekunów i nauczyciel w roli „tłumacza” i koordynatora projektu. Źródłami finansowania byli między innymi Jugend Werk, na wniosek strony niemieckiej. Koszty naszej podróży, w części, sfinansowało Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie. Była to próba samodzielnej egzystencji, oczywiście pod okiem czujnych opiekunów. Młodzież sama gotowała i degustowała polsko-niemieckie potrawy ( będzie to naszą tradycją na wszystkich spotkaniach – celem wspólna Książka Kucharska ), sprzątała i organizowała czas wolny.

Bispinger Heide to przepiękne miejsce wypoczynkowe z bardzo bogatym zapleczem turystycznym – tu nie można się nudzić! W centrum Parku, pod olbrzymią szklaną kopułą, znajduje się wszystko, o czym tylko zamarzy wczasowicz!
kliknij aby powiększyć23-29.10.2012

VI SPOTKANIE MŁODZIEŻY


Uczniowie ze szkoły SINE-CURA z Quedlinburga gościli w dniach 23-29 października w Ostrzeszowskiej Placówce, tym razem realizując wspólny projekt pod hasłem: „Miasto naszych marzeń”.  Na końcowy obraz tego miasta, w postaci makiety, wpłynęły obserwacje z wycieczek edukacyjnych do Wrocławia, gdzie wielokulturowa przeszłość przenika się z nowoczesnością. Zabytki poznane podczas gry miejskiej po Ostrowie Tumskim i Starym Mieście, efektowna prezentacja Panoramy Racławickiej, towarzystwo zabawnych krasnali, a następnie oglądane z okien turystycznego tramwaju „Jaś i Małgosia” nowoczesne budowle Sky Tower, Stadionu i świeżo powstałych gmachów oraz ulic, zrobiły na młodzieży i ich opiekunach wielkie wrażenie.

Bardzo podobały się również drewniane kościółki okolic Ostrzeszowa, których zwiedzanie zakończyło się ogniskiem i posiłkiem w Przedborowie.

Walory poznawcze i kształtujące miała wyprawa do Skansenu Archeologicznego na Zawodziu w Kaliszu. Młodzież doświadczyła tam trudu życia dawnych mieszkańców grodu lepiąc naczynia z gliny, piorąc w balii, rzucając oszczepem i przymierzając zbroje rycerskie.

Wspólnie spędzony czas wypełniony był różnymi zadaniami, które pozwalały poznać tradycyjne i charakterystyczne dania kuchni obu państw, wzbogacały znajomość języka, uczyły współdziałania i wspólnej zabawy. Było wspólne gotowanie i spożywanie własnoręcznie przygotowanych potraw, były zajęcia w klasach szkolnych i na pływalni „Oceanik”, była też dyskoteka.

„Miasto naszych marzeń” zbudowane w trakcie spotkania to nie tylko futurystyczne budynki i środki lokomocji. Młodzież dostrzegła piękno i wartości wynikające z tradycji i przeszłości, wkomponowując w urbanistyczny układ, elementy dawnej architektury.

W czasach integracji krajów europejskich, ważnym zadaniem jest budowanie pozytywnej postawy wobec innych narodowości, a jednocześnie poszanowanie i docenianie własnej kultury. Cele te w pełni zostały zrealizowane w trakcie VI-tego Spotkania Uczniów Szkoły SINE-CURA z Quedlinburga i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ostrzeszowie.

kliknij aby powiększyć


2-8.06.2013

VII SPOTKANIE MŁODZIEŻY

PROJEKT ŚREDNIOWIECZE


"Projekt Średniowiecze" przyniósł nam wiele ciekawych przeżyć i wiedzy historycznej. Poznawaliśmy ją na żywo, zwiedzając zamki, grody, stare miasto Quedlinburga. W każdym miejscu działo się coś ciekawego. Ubieraliśmy się w prawdziwe zbroje, chwytaliśmy w dłonie miecze i inną broń. Braliśmy udział w średniowiecznym festynie rodzinnym z całą społecznością zaprzyjaźnionej szkoły niemieckiej, bawiąc się w starodawne zabawy. Spożywaliśmy posiłki wykonywane dla nas według średniowiecznych przepisów, sami uczestniczyliśmy w ich przygotowywaniu. Największą atrakcją kulinarną był pieczony prosiak i uczta średniowieczna w grodzie Konrada. Poznawaliśmy zabawy i różne aspekty życia w dawnych czasach, wykonując wiele prac samodzielnie pod okiem instruktorów. Punktem kulminacyjnym spotkania był wspólnie wykonany taniec dworski. Pełni wrażeń, szczęśliwie wróciliśmy do domu.


kliknij aby powiększyć22-28.09.2013

VIII SPOTKANIE MŁODZIEŻY


W ramach współpracy polsko – niemieckiej, uczniowie ze szkoły SINE-CURA z Quedlinburga gościli ponownie w naszej Placówce, w dniach 22-28 września. Tym razem realizowaliśmy projekt pod hasłem: „Powrót do natury - fanaberia, moda czy droga do zdrowego społeczeństwa”.  Wspólnie spędzony czas wypełniony był różnymi zadaniami, które pozwalały poznać tradycyjne i charakterystyczne dania kuchni regionalnej Wielkopolski. W gospodarstwie rolnym młodzież obserwowała proces produkcji mleka, a następnie, w gospodarstwie agroturystycznym aktywnie uczestniczyła w wytwarzaniu masła, poznawała proces produkcji serów, przygotowywała gzika, piekła ciastka z serem. Na posiłki składały się dania z naturalnych produktów, często powstające na oczach uczestników i przy ich udziale. Cennym doświadczeniem było obserwowanie domowych sposobów przetwarzania żywności, w tym wędzenie wędlin, kiszenie ogórków, suszenie grzybów. Młodzież poznawała zastosowanie roślin z przydomowego ogródka w kuchni, a także tych roślin, które można znaleźć w lesie lub na łące. W trakcie spotkania młodzież poznawała zasady zdrowego odżywiania się także w czasie prezentacji multimedialnych. Oprócz zdrowej żywności ważnym czynnikiem powrotu do natury był ruch. Zapewniały go wycieczki piesze po Ostrzeszowie oraz okolicach Parzynowa i Kobylej Góry, jazda konna połączona z dogoterapią w Ośrodku Rehabilitacji i Rekreacji Na Wzgórzu, jazda na rowerowych gokartach oraz chwile spędzone na pływalni „Oceanik”. W czasie wolnym goście z Niemiec poznawali atrakcje turystyczne Ostrzeszowa, w tym Muzeum i Zespół Klasztorny Sióstr Nazaretanek, Basztę, gdzie zostali poczęstowani przepysznym jabłecznikiem, Muzeum Regionalne  w Ostrzeszowie. Jak zawsze przy takiej okazji odbyła się również dyskoteka.  Efektem końcowym spotkania stały się zbudowane przez obie grupy  piramidy żywieniowe. 

Bogaty program tego spotkania nie byłby możliwy bez wsparcia finansowego ludzi i instytucji życzliwych młodzieży niepełnosprawnej.kliknij aby powiększyć


9.06. -14.06.2014

IX SPOTKANIE MŁODZIEŻY

TEREN KOMPLEKSU LEŚNEGO GÓR HARCU


Poznanie różnych obszarów życia, w tym wypadku szczególnie związanego z ochroną środowiska i pracami wykonywanymi na jego rzecz, to główny cel spotkania polsko-niemieckiego, które  odbywało się na terenie kompleksu leśnego Gór Harcu.  Uczniowie zapoznawali się tam z roślinami charakterystycznymi dla obszarów leśnych w Niemczech, sposobami pielęgnacji i pracami koniecznymi do utrzymania lasu w zdrowym stanie. Ważnym elementem było uświadomienie uczniom roli jaką odgrywają lasy w życiu człowieka i naszej Planety oraz jak wiele zabiegów i czasu trzeba na odbudowę zniszczonej przyrody. Wspólne wykonywanie zadań i obserwacja  wzbudzały w uczniach polskich i niemieckich poczucie odpowiedzialności za ekologiczne traktowanie świata i pokazywały, że dotyczy ona wszystkich ludzi na Ziemi.

Nie zabrakło też wielu atrakcji: wspólnych zabaw przy ognisku, gier, zawodów oraz wycieczek. Te najciekawsze, to zwiedzenie huty szkła, gdzie z bliska przyglądaliśmy się powstawaniu szklanych arcydzieł oraz piesza wycieczka na najwyższy szczyt Harcu - Broken. Zwiedziliśmy także najstarszy klasztor w Niemczech, gdzie sami mogliśmy stać się na chwilę mnichami i gdzie stworzyliśmy jedną wielką orkiestrę instrumentów perkusyjnych. Waliliśmy w bębny, aż bębenki pękały...


kliknij aby powiększyć


6.05. -13.05.2014

X SPOTKANIE MŁODZIEŻY

OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W OSTZESZOWIE


Konkurs CHANGES@WORK „Tydzień Zawodowy”


Projekt konkursowy: CHANGES@WORK „Tydzień Zawodowy” 6-13.05.2015

kliknij aby dowiedzieć się więcej


W ramach partnerstwa polsko – niemieckiego  już po raz 10 spotykają  się uczniowie  szkoły  Sine – Cura - Schule      w Quedlinburgu z uczniami  Ośrodka  Szkolno – Wychowawczego w Ostrzeszowie.

Tym razem realizujemy projekt konkursu CHANGES@WORK „Tydzień Zawodowy”


Przygotowania polskich uczniów do realizacji projektu    


         


     

kliknij aby powiększyć


kliknij aby powiększyćkliknij aby powiększyć
kliknij aby powiększyć


kliknij aby powiększyć


kliknij aby powiększyćWspólne zajęcia


Warsztaty „Florystyczne”

kliknij aby powiększyć


Warsztaty „Zdobienie techniką  dequpage”kliknij aby powiększyć


Warsztaty kulinarne – ciasteczka
kliknij aby powiększyć


Warsztaty - zdobienie ramek do obrazków, fotografii


kliknij aby powiększyć


Warsztaty kartek okazjonalnych
kliknij aby powiększyć


Warsztaty ozdób z modeliny lub gliny

kliknij aby powiększyć


Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostrzeszowie- warsztaty biżuterii i odlewów gipsowych 

kliknij aby powiększyć


Zakład Aktywacji Zawodowej Książenice
il


kliknij aby powiększyć


Udział w XII Wojewódzkim Przeglądzie Młodych Talentów


kliknij aby powiększyć


Możliwości zarobkowe przez Internet – zajęcia w pracowni komputerowejkliknij aby powiększyć


Wycieczka do Antonina i Ostrowa Wlkp.


kliknij aby powiększyć


Spacer po Ostrzeszowiekliknij aby powiększyć


Spotkanie z pracownikiem Urzędu Pracy - Rynek pracy dla absolwentów SPdP


kliknij aby powiększyć


Animacje językowe - preorientacja zawodowa


kliknij aby powiększyć


Moje mocne strony - wybór zajęć o charakterze zarobkowym
kliknij aby powiększyć


Przygotowanie do kiermaszu

kliknij aby powiększyć


Kiermasz przed Kinoteatrem w Ostrzeszowiekliknij aby powiększyć


Opracowanie ulotki cech absolwenta SPdP


kliknij aby powiększyć


Przygotowania do podsumowania projektu

kliknij aby powiększyć


Podsumowanie projektu


kliknij aby powiększyć

Pożegnanie


kliknij aby powiększyć


27.09 - 3.10.2015r.

XI Spotkanie młodzieży

Szkoła SINE-CURA – Genrode


W dniach od 27.09 do 3.10.2015 roku, nasze szkoły realizowały drugą część projektu CHANGES@WORK zatytułowanego: "Tydzień Zawodowy".

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu 2016 roku w Warszawie.

Obecnie, wspólnie z młodzieżą niemiecką, uczniowie SOSW uczestniczyli w formach aktywizacji zawodowej, funkcjonujących w okolicach Quedlinburga w Niemczech. Wykonując praktycznie czynności zawodowe różnych profesji, a także zwiedzając zakłady pracy zatrudniające osoby niepełnosprawne, uczniowie mogli porównać systemy edukacyjne oraz atrakcyjność i dostępność dla osób niepełnosprawnych polskiego i niemieckiego rynku pracy.

Młodzież chętnie uczestniczyła w zajęciach, a także w różnych formach gier, zabaw

i wypoczynku. Mimo bariery językowej nawiązało się wiele międzynarodowych przyjaźni

i koleżeńskich więzi. Piękna pogoda towarzyszyła wycieczkom po okolicy, poznawaniu przyrody i atrakcji turystycznych regionu. Jednak największe wrażenie zrobił na polskich uczestnikach projektu, nowy gmach szkoły SINE-CURA. Przepiękna, przestrzenna, nowocześnie wyposażona placówka z ogromną salą gimnastyczną i udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych zachwyciła wszystkich.  Właśnie w jej murach odbyło się zakończenie i podsumowanie projektu, które uświetniła wizyta, przebywającego w pobliskim Blankenburgu, Starosty Ostrzeszowskiego pana Lecha Janickiego i przewodniczącej Rady Powiatu pani Marianny Powązki. Towarzyszył im przedstawiciel władz Blankenburga. Po prezentacji projektu dyrektor szkoły oprowadziła przybyłych po obiekcie.           

XI - te już spotkanie młodzieży polsko-niemieckiej przyniosło nowe doświadczenia, pozwoliło nabyć nowe umiejętności, poznać nowy, nieznany świat. Kolejne drzwi zostały otwarte...

kliknij aby powiększyćZakończenie  projektu z udziałem Starosty Ostrzeszowskiego pana Lecha Janickiego i przewodniczącej Rady Powiatu pani Marianny Powązki.


kliknij aby powiększyć


Artykuł w niemieckim dzienniku o projekcie CHANGES@WORK, na podstawie wywiadu przeprowadzonego w Blankenburgu.26 – 29.01.2016r.

FINAŁ KONKURSU NAGRODA MŁODZIEŻY 2014-2015 pt."CHANGES@WORK"

Mamy 500 euro!!!


www.pnwm.org/aktualnosci-i-projekty/projekty-pnwm/sieger-des-deutsch-polnischen-jugendpreises-gekuert/#


Spotkanie finalistów konkursu odbyło się w Warszawie w dniach 26.01 - 29.01.2016r. Nasze partnerstwo reprezentowało po dwóch uczniów z każdej strony i koordynatorzy współpracy z obu stron. Łącznie w finale wzięło udział 120 finalistów. To były trzy wspaniałe, wypełnione atrakcjami dni.


Mieszkaliśmy w hotelu IBIS na Muranowie, jadaliśmy w hotelu, w Domu Smaków (przepyszne jedzonko!), na stołówce studenckiej przy Uniwersyteckiej Bibliotece.kliknij aby powiększyć


Przygotowano dla nas wiele atrakcji, w różnych częściach miasta. Przemieszczaliśmy się, świetnie funkcjonującą komunikacją miejską: tramwajami, autobusami i metrem.kliknij aby powiększyćPierwszą atrakcją było spotkanie w kinie LUNA z gościem specjalnym: S. Müllerem - aktorem niemieckim, który od wielu już lat mieszka w Polsce i  przez dłuższy czas występował w serialu: "M jak miłość". Podczas spotkania, poprzez pryzmat serialu, w bardzo zabawny sposób, opowiadał o różnicach kulturowych, o różnicach w mentalności ludzkiej Niemców i Polaków.kliknij aby powiększyć


W tym samym dniu tj. 27.01.2016r. po południu,  ostro pracowaliśmy nad przygotowaniem stoiska i prezentacji przed Jury konkursu.

O godz. 17.00 rozpoczęły się prezentacje. Wszyscy bardzo się starali pokazać szczególne wartości projektu, ale 2,5 godziny na 18 projektów, to trochę mało.kliknij aby powiększyć


A tak wyglądały niektóre stoiska innych partnerstw.
kliknij aby powiększyć


W kolejnym dniu - 28.01.2016r. - nowe atrakcje. W pierwszej kolejności zwiedziliśmy Planetarium w Centrum Nauki Kopernika. Oglądaliśmy gwieździste niebo, uczestniczyliśmy w seansie edukacyjnym dotyczącym historii realizacji ludzkich marzeń o lataniu. Niestety,wewnątrz nie można było robić zdjęć.


kliknij aby powiększyć


Z Planetarium udaliśmy się na wystawę w Centrum Nauki Kopernika. Mogliśmy tam osobiście doświadczać różnych zjawisk fizycznych - niestety 2 godziny, to zaledwie dotknięcie tego, co można było tam zobaczyć.


kliknij aby powiększyć


Po obiedzie młodzież udała się na warsztaty z chórem eksperymentalnym Gre Badanie, podczas których przygotowała występ na galę. Punktualnie o 19.00 w Teatrze Capitol rozpoczęła się gala, na którą przybyli znamienici goście: zaszczyciła nas swoją obecnością Pierwsza Dama - Pani Agata Komhauser - Duda, dyrektor zarządzający PNWM - Pan Paweł Moras, dyrektor zarządzający DPJW w Niemczech Pan Stephan Erb, członkowie Rady Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży, parlamentarzyści z obu krajów, przedstawiciele różnych organizacji, polscy i niemieccy eksperci w dziedzinie kształcenia zawodowego oraz przedstawiciele polskich i niemieckich mediów. Usłyszeliśmy wiele ciepłych słów podziękowań za współpracę, próśb o dalszą działalność. Finał Konkursu zbiegł się w czasie z obchodami jubileuszowymi - 25 lecia PNWM, które trwać będą do 30.06.2016r. Emocje sięgłay zenitu, gdy rozpoczęto ogłaszanie wyników. Konkurs oceniano w dwóch kategoriach: szkolnej (to my) i pozaszkolnej. W każdej kategorii była nagroda główna - po 2000 euro dla każdego partnera i dwa równorzędne wyróżnienia - po 500 euro. Mamy WYRÓŻNIENIE w kategorii szkolnej!kliknij aby powiększyć


Nareszcie luzik! Wspaniała atmosfera, wyszukane jedzonko i balety do północy!kliknij aby powiększyć
Zdjęcia z gali podsumowującej projekt

(kliknij w link, aby przejść do prezentacji zdjęć)


https://www.dropbox.com/sh/0cogn5cmw495xkz/AADP8_FwDuB41A5DRL37lCJ5a?dl=18 – 24.10.2016r.

XII SPOTKANIE MŁODZIEŻY

OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY W OSTRZESZOWIE


Projekt: „Wrocław Europejską Stolicą Kultury”


XII Spotkanie miało na celu dalsze pogłębianie integracji polsko – niemieckiej, przełamywanie barier językowych, poszerzanie umiejętności współdziałania, tolerancji, nawiązywanie nowych znajomości i przyjaźni, z drugiej strony - poznawanie miasta Wrocławia, jego zabytków i współczesnej architektury oraz aspektów kulturowego życia tego miasta. Uczestnicy spotkania wykonywali wiele zadań związanych z tematyką projektu, dokumentowali swoje działania, uwzględniając w nich swoje wrażenia, spostrzeżenia za pomocą różnych środków artystycznych i medialnych.

kliknij aby powiększyć


07 -  13.05.2017r.

"Zawsze aktywnie"

XIII SPOTKANIE MŁODZIEŻY

SINE-CURA- SZCHULER


W dniach od 7 do 13 maja 2017 roku grupa uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrzeszowie, w ramach współpracy polsko-niemieckiej, przebywała w niemieckiej miejscowości Gernrode u podnóża Gór Harcu. To już XIII spotkanie z uczniami SINE-CURA SCHULE z Gernrode, które tym razem przebiegało pod hasłem „Aktywnie w Gernrode – historycznym centrum”. Spotkanie było kolejnym krokiem w poznawaniu kultury obojga narodów i przełamywaniu barier językowych, poszerzało umiejętności współdziałania, nawiązywania kontaktów interpersonalnych, zawiązywania przyjaźni i pogłębiania wzajemnej tolerancji.

W ramach projektu uczniowie zwiedzali najważniejsze zabytki i miejsca Gernrode, a następnie współtworzyli aplikację na smartfony – przewodnik interaktywny po miejscowości. Prace plastyczne wykonane przez uczniów stały się elementem folderu turystycznego.

W ciągu tygodnia młodzież uczestniczyła w spotkaniach ze społecznością lokalną i władzami samorządowymi oraz brała udział w pracach na rzecz ratowania zabytków. Czas w Gernrode umilały spacery po najbliższej okolicy, wycieczki do Quedlinburga i do parku wodnego, a także gry sportowe i zabawa przy muzyce. Wspólnie spędzone chwile zacieśniły więzi między uczestnikami projektu i pożegnaniu towarzyszyły łzy, ale jednocześnie nadzieja na nowe spotkanie, którego gospodarzem tym razem będzie Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ostrzeszowie. Już teraz grupa nauczycieli z obu stron pracuje nad nowym projektem. Jego realizacja możliwa będzie dzięki środkom pozyskanym z PNWM oraz od sponsorów, którym serdecznie dziękujemy za dotychczasową pomoc.


Poniedziałek
kliknij aby powiększyć


Wtorekkliknij aby powiększyć


Środa

kliknij aby powiększyć


Czwartekkliknij aby powiększyć


Piątek


kliknij aby powiększyć


Plakat wykonany przez uczniów


kliknij aby powiększyć


Artykuł w prasie Niemieckiej Mitteldeutsche ZeitungKliknij aby powiększyć