W naszym przedszkolu stwarzamy przyjazną atmosferę oraz zapewniamy bezpieczne warunki rozwoju, edukacji i zabawy dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną.                                                                                             

Sposób pracy oraz dobór zajęć dostosowany jest do potrzeb i możliwości wychowanków.


Na zajęciach  stosujemy elementy różnych metod pracy:

- Metoda Dobrego Startu

- Metoda Carla Orffa

- Metoda Rudolfa Labana

- Metoda  Kniessów

- Metoda Knillów

- Metoda Weroniki Sherborne


Dogoterapia – jest to forma terapii pozwalająca wspierać rozwój dziecka, dzięki wykorzystaniu niezwykłego narzędzia pracy, jakim jest odpowiednio przygotowany pies- prowadzony przez wykwalifikowanego terapeutę. Metoda ta wzmaga efektywność rehabilitacji, zaś jej efekty zależą od dysfunkcji, jaką ma dziecko. Zajęcia z psem wywołują u dzieci pozytywne emocje takie jak radość, uśmiech a także mobilizują do działania. Pomagają: przełamać lęki, stymulować zmysł dotyku, wzroku, słuchu, kształtować orientację w schemacie własnego ciała oraz w przestrzeni, usprawniać motorykę małą i dużą, ćwiczyć koncentrację uwagi, usprawniać komunikację oraz uczą okazywania emocji i uczuć. kliknij aby powiększyć


Hipoterapia - to terapia polegająca na zajęciach z koniem. Jest formą rehabilitacji wieloprofilowej, oddziałującej jednocześnie  ruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie. Zajęcia z koniem normalizują napięcie mieśniowe, doskonalą równowagę i koordynację, orientację w schemacie ciała oraz w przestrzeni, stymulują i normalizują czucie powierzchniowe, zmniejszają zaburzenia emocjonalne jak i rozwijają kontakty społeczne, zwiększają możliwości lokomocyjne, koncentracji uwagi, komunikacji.


 
kliknij aby powiększyć


Sala doświadczania świata – to specjalnie wyposażona sala polisensoryczna, której celem jest stymulacja lub wyciszenie zmysłów. Jej zastosowanie zmienia się wraz z wiekiem i rozwojem dziecka. Głównym celem zajęć w Sali jest stwarzanie możliwości odbierania nowych bodźców, wzbogacanie doświadczeń w atmosferze relaksu i pełnej akceptacji. Pracując z dzieckiem w Sali doświadczania świata  staramy się wpływać na jego wszechstronny rozwój przede wszystkim poprzez stymulację percepcji wzrokowej, słuchowej, dotykowej, węchowej, smakowej, stymulację zmysłu równowagi.
kliknij aby powiększyć


Integracja sensoryczna – to  integracja wrażeń zmysłowych (wzroku, słuchu, dotyku, czucia głębokiego, równowagi, smaku, węchu) by mogły być użyte w celowym działaniu. SI obejmuje integrację podstawowych reakcji posturalnych, integrację obu stron ciała, stymuluje  rozwój reakcji równoważnych, praksji, orientacji przestrzennej i lateralizacji, czucia powierzchniowego i głębokiego (w zależności od potrzeb danego dziecka). Terapia wpływa na sprawność w zakresie dużej I małej motoryki, koncentrację uwagi, zdolności wzrokowe i słuchowe, poprawiają funkcjonowanie emocjonalne, samoświadomość i samoocenę. W terapii SI wykorzystuje się podwieszane huśtawki, platformę, hamak, równoważnie, deskorolkę, trampolinę, beczkę terapeutyczną, piłki, materiały o różnej fakturze, ścieżki doznaniowe, drabinki poziome i pionowe, materace itp.kliknij aby powiększyć