Powiat Ostrzeszowski

www.powiatostrzeszowski.pl


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie

www.pcpr.powiatostrzeszowski.pl


Ośrodki interwencji kryzysowej

www.interwencjakryzysowa.pl


Ministerstwo Edukcji Narodowej

www.men.gov.pl


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

www.pfron.org.pl


Portal dla osób z niepełnosprawnością

www.niepelnosprawni.pl


Serwis dla pracowników organizacji pozarządowych i instytucji, które działają na polu pomocy społecznej, zajmują się poradnictwem, pomagają osobom w trudnej sytuacji życiowej, a także dla osób indywidualnych

www.pomocspoleczna.ngo.pl


Rehabilitacja

www.rehabilitacja.pl


Internetowy portal osób niepełnosprawnych

www.ipon.pl/prawo


Magazyn informacyjny osób niepełnosprawnych

www.naszesprawy.com.pl


Caritas Polska

www.caritas.pl


Portal organizacji pozarządowych

www.ngo.pl


Fundacja Dzieci Niczyje

www.fdn.pl


Fundacja "SYNAPSIS", autyzm-metody leczenia

www.synapsis.waw.pl


Strona dzieci "Sprawnych inaczej"

www.dzieci.org.pl


Portal informacyjny osób niepełnosprawnych województwa wielkopolskiego

www.pion.pl


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

www.niebieskalinia.pl


Dwumiesiecznik poświęcony problematyce przemocy

www.pismo.niebieskalinia.pl


"HARPO" technologia dla niepełnosprawnych, dofinansowania z PFRON

www.harpo.com.pl


Kampania przeciw przemocy fizycznej wobec dzieci "Zobacz - Usłysz - Powiedz"

www.zobacz-uslysz-powiedz.pl