Psycholog szkolny w SOSW w Ostrzeszowie pracuje w wymiarze ½ etatu.


Wykonuje m. in. następujące czynności:

- poprzez badania psychologiczne, obserwację uczniów, informacje od nauczycieli i wywiady z rodzicami określa stan psychofizyczny uczniów i ich potrzeby dla lekarzy specjalistów, lekarzy orzeczników, poradni psychologiczno-pedegogicznych i nauczycieli uczących;

- wykonuje ocenę rozwoju społecznego uczniom z upośledzeniem umysłowym głębszym w celu wskazania zadań do pracy w ramach IPET; - prowadzi konsultację z nauczycielami prowadzącymi zajęcia rewalidacyjne z uczniami o różnych zaburzeniach;

- udziela porad i wskazówek zgłaszającym się rodzicom do pracy i postępowania z dzieckiem niepełnosprawnym;

- bierze udział w zebraniach ogólnoszkolnych i klasowych w szkole podstawowej;

- wykonuje comiesięczny monitoring realizacji obowiązku szkolnego w szkole podstawowej;

- prowadzi zajęcia z dziećmi we Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju.
Godziny pracy psychologa:


Poniedziałek 8-10

Wtorek 12-14

Środa 8-10

Czwartek 8-10

Piątek 11-13