W Szkole Przysposabiającej do Pracy naukę kontynuują uczniowie po ukończeniu gimnazjum z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej oraz z niepełnosprawnością sprzężoną.


Kształcenie trwa 3 lata i w zależności od specyficznych potrzeb i możliwości ucznia, cykl nauki może być wydłużony do 24 roku życia.


W szkole prowadzone są następujące zajęcia edukacyjne:


• przysposobienie do pracy,

• funkcjonowanie osobiste i społeczne,

• zajęcia rozwijające komunikowanie się,

• zajęcia kształtujące kreatywność,

• wychowanie fizyczne,

• zajęcia rewalidacyjne,

• religia.


Zajęcia praktyczne organizowane są na terenie szkoły.


kliknij aby powiększyć