Spotkania z rodzicami

                                            

22.09.2017r. godz.1330


  • Przedstawienie przez dyrektora SOSW, planu rozwoju Ośrodka w roku szkolnym 2017/2018
  • Przedstawienie wymagań edukacyjnych przez nauczycieli
  • Wybory do Rady Rodziców

13.11.2017r. godz. 1330 śródokresowe spotkanie, I półrocza roku szkolnego 2017/2018


·         Jak radzić sobie z problemami dorastających dzieci i jak wspierać w pokonywaniu trudności. Spotkanie prowadzone przez psychologa i pedagoga szkolnego.

·         Sprawy wychowawcze i bieżące.


2.02.2018r. godz. 1330 podsumowanie I półrocza roku szkolnego 2017/2018


·         Podsumowanie pierwszego półrocza roku szkolnego 2017/2018

·         Pokaz pierwszej pomocy przed medycznej  pielęgniarki szkolnej


23.04.2018 r.. godz13 30 śródokresowe spotkanie ,II półrocza roku szkolnego 2017/2018


Toksyczne dzieciństwo. Co ma wpływ na kształtowanie i osobowość dziecka.


·         Sprawy bieżące i wychowawczo- dydaktyczne

Informacja o zagrożeniach do 22.12.2017r.

Informacja o zagrożeniach do 18.05.2018 r.

Informacja o przewidywanych ocenach do 8.05.2018r.


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018


1.      30.04.2018r.

2.      02.05.2018r.

3.      04.05.2018r.

4.      01.06.2018r.