Przez wszystkie lata funkcjonowania głównym celem Ośrodka było przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w integracji ze społeczeństwem, osiągnięcie przez nie możliwie wszechstronnego rozwoju w dostępnym dla nich zakresie i przygotowanie do wyboru zawodu i pracy. Aby osiągnąć jak najlepsze efekty w nauczaniu, wychowaniu i rewalidacji dzieci staraliśmy się uatrakcyjniać pobyt dziecka w Ośrodku poprzez organizowanie dodatkowych zajęć plastycznych, muzycznych, tanecznych i sportowych. Osiemnaście lat temu

z inicjatywy osób realizujących zajęcia wychowania fizycznego powołano w naszej placówce Oddział Wielkopolski Polskiego Towarzystwa Społeczno - Sportowego „Sprawni- Razem” z siedzibą w Ostrzeszowie, w naszym Ośrodku. Oddział został przyjęty przez Polskie Towarzystwo Społeczno - Sportowe

i zarejestrowany w Sądzie Rejestrowym w Warszawie. Filozofia naszego Stowarzyszenia wywodzi się

z założeń Międzynarodowej Federacji Sportu Osób Niepełnosprawnych (INAS- FID) i przesłanek Międzynarodowej Ligi Stowarzyszeń na Rzecz Osób Specjalnej Troski, uznających osobę niepełnosprawną

za pełnoprawnego członka społeczeństwa. Słowo sport nie powinno jednak kojarzyć się tylko z rekordami

i wspaniałymi wynikami, ale powinno być podporządkowane celom rekreacji, rewalidacji i rehabilitacji. Przyjęte logo, wyraźnie wskazuje, że istnieje możliwość integracji osób sprawnych ruchowo, z tymi,

którzy mają specjalne potrzeby. Nasze Stowarzyszenie jest organizacją masową o charakterze sportowym działającym na rzecz dzieci i młodzieży szkół specjalnych oraz ich rodzin. Staramy się stworzyć tym osobom systematyczne prowadzenie ćwiczeń ruchowych i zajęć sportowych. Organizujemy wiele imprez masowych, dostępnych dla wszystkich, na szczeblu szkoły, powiatu, województwa, makroregionu, kraju, kończąc

na mistrzostwach Europy, świata, Global Games i Igrzyskach Paraolimpijskich. Nasz Ośrodek dwukrotnie był organizatorem ( w 2002r. i 2008r.) I i IV Mistrzostw Świata w biegach przełajowych. Osiemnaście razy byliśmy organizatorami Mistrzostw Polski w biegach przełajowych, dziesięć razy organizowaliśmy Halowe Mistrzostwa Polski w piłce nożnej. 2011 roku byliśmy organizatorem Mistrzostw Polski w pływaniu. Nasi uczniowie: Wojciech Olejniczak, Andrzej Janoś, Łukasz Drogi, Jacek Kołodziej reprezentowali Polskę na Mistrzostwach Europy i Świata zdobywając medale w Europie, Afryce, Australii i Ameryce. W 2012 roku Jacek Kołodziej wraz z trenerem Bronisławem Kokoszko reprezentowali Polskę podczas Igrzysk Paraolimpijskich w Londynie. Jacek uplasował się na V miejscu w skoku w dal z wynikiem 6,31m. Mimo kontuzji uzyskał bardzo doby wynik. Ośrodek stał się bazą treningową dla Kadry Polski w Lekkiej Atletyce,

a Dyrektor tego Ośrodka od szesnastu lat pełni funkcję trenera koordynatora tej dyscypliny sportowej oraz jest we władzach Polskiego Towarzystwa Społeczno - Sportowego „Sprawni- Razem” pełniąc funkcję wiceprezesa do spraw sportowych.

Te sukcesy, momenty pięknych wzruszeń, widok z Orzełkiem na piersi na stopniach podium to najwspanialsze chwile. Wiemy, jak wiele sił kosztuje ten moment i jak ciężką pracą jest on okupiony. Zdajemy sobie sprawę, że obok tych momentów jest wiele sytuacji gdy zabraknie tego ułamka sekundy.

To wszystko jest pięknem sportu i magnesem, który działa wielokrotnie lepiej niż uśmiechnięte zdjęcie

z bibelotu czy suchy tekst ustawy. Oczywistym jest, że aby móc przeżywać te chwile niezbędna jest praca

i odpowiednie wsparcie. Niezbędne jest również dotarcie i wykorzystanie potencjału osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Nie zapominajmy również o odpowiedniej promocji aktywności osób niepełnosprawnych, która pozwala na kolejne kroki dla budowania pełnej integracji.

W 2009r. PTSS "Sprawni - Razem" przekształciło się w Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia

"Sprawni- Razem" i stało się członkiem Związku Stowarzyszeń Sportowych "Sprawni -Razem".

Dyrektor Ośrodka pełni w dalszym ciągu funkcję Prezesa Oddziału Wielkopolskiego i jest trenerem koordynatorem Kadry Polski w lekkoatletyce.

Jesteśmy Stowarzyszeniem dla którego najważniejsze są dzieci i młodzież, którym staramy się organizować ciekawe atrakcyjne zajęcia oraz imprezy rekreacyjno - sportowe. Jesteśmy przekonani, że nasza praca jest dostrzegana przez społeczeństwo i w nadchodzących latach zdobędziemy nowych członków, przyjaciół i życzliwych sponsorów.


Igrzyska Paraolimpijskie Londyn 2012


Otwarcie Igrzysk Olimpjskich


kliknij aby powiększyć


Reprezentacja "Sprawni-Razem"


kliknij aby powiększyć


Stadion Olimpijski


kliknij aby powiększyć


Prezes Oddziału Wielkopolskiego, trener,

koordynator Kadry Polski w lekkoatletyce - pan Bronisław Kokoszko


kliknij aby powiększyć


Z parą prezydencką RP Bronisławem i Anną Komorowskimi


kliknij aby powiększyć


Z premierem RP Donaldem Tuskiem


kliknij aby powiększyć


Karolina Kucharczyk

złota medalistka skoku w dal, rekordzistka światakliknij aby powiększyć