Szkoła Podstawowa prowadzi nauczanie dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na dwóch etapach edukacyjnych:

I etap kl. I - III - kształcenie zintegrowane,

II etap kl. IV - VI - nauczanie blokowe.


Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym objęci są nauczaniem na dwóch etapach edukacyjnych – klasy I - II i klasy IV- VI.

W roku szkolnym 2004/2005 powstał oddział zespołowych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci

z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Obecnie na terenie szkoły działają dwa takie oddziały.

Dla uczniów którzy ze względu na stan zdrowia określony przez lekarzy specjalistów, nie mogą uczestniczyć w codziennych zajęciach na terenie szkoły organizuje się nauczanie indywidualne w warunkach domowych ucznia. W tym wypadku niezbędne jest orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej.


Szkoła zapewnia również zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Są one objęte indywidualnymi zajęciami rewalidacyjno - wychowawczymi w domach rodzinnych.

Dzieciom objętym nauczaniem indywidualnym i indywidualnymi zajęciami – rewalidacyjno – wychowawczymi zapewnia się kontakt z rówieśnikami poprzez udział w uroczystościach klasowych, szkolnych, wycieczkach.


Szkoła dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami klasowymi, pracowniami, pomieszczeniami socjalnymi dostosowanymi do potrzeb dzieci.

Szkoła systematycznie doposażana jest w sprzęt rehabilitacyjny i pomoce dydaktyczne. Wiele z nich pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Przy Szkole Podstawowej działa:

"Stowarzyszenie Radość Niepełnosprawnym"

Informacje dotyczące Stowarzyszenia znajdują się na stronie:


www.stowrodz.cba.plSale lekcyjne


kliknij aby powiększyć


Świetlica szkolna


kliknij aby powiększyć


Salka gimnastyki korekcyjnej


kliknij aby powiększyć


Pracownia komputerowa


kliknij aby powiększyć


Gabinet logopedyczny


kliknij aby powiększyć


Sala doświadczania świata


W roku szkolnym 2007/2008 nasza placówka została wyposażona w Salę Doświadczania Świata w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Sala wyposażona jest w sprzęt, który służy do terapii polisensorycznej. Znajduje się w niej: lustrzana kula, ślimaczek, kolumna bulgocąca, światłowody, panel UV, projektor obrazów. Głównym celem terapii jest doświadczanie świata zmysłami wzroku, dotyku, słuchu i węchu oraz odprężenie, relaks i wyciszenie. Uczeń na sali sam wybiera bodźce, które dla niego są najprzyjemniejsze i na których chce się koncentrować. Przebywanie w przystępnym otoczeniu zwiększa poczucie bezpieczeństwa, zaufania i wyciszenia.


kliknij aby powiększyć


Sala do terapii zaburzeń zmysłowych - metoda integracji sensorycznej


W roku szkolnym 2007/2008 w związku z uczestnictwem w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) nasza placówka została wyposażona w specjalistyczny sprzęt do terapii zaburzeń zmysłowych metodą integracji sensorycznej. Dzieci mogą korzystać między innymi z: platformy wiszącej, huśtawki terapeutycznej, hamaka terapeutycznego, konika, helikoptera, trampoliny, deskorolki, deski rotacyjnej, deski do ćwiczeń równoważnych, beczki, materaców, klina, piłki gimnastycznej, piłek do stymulacji, gruszki rehabilitacyjnej i wielu innych urządzeń. Ćwiczenia z wykorzystaniem tego sprzętu wspomagają rehabilitację, rewalidację dzieci z głębszą i głęboką niepełnosprawnością intelektualną, stymulując je do nabywania nowych doświadczeń ruchowych przy zachowaniu elementów zabawy.


kliknij aby powiększyć


Sala lekcyjna ZET "Biedronki"


W roku szkolnym 2011/2012 została wyremontowana i wyposażona w nowy sprzęt, pomoce dydaktyczne jedna z sal lekcyjnych.


kliknij aby powiększyć


Zajęcia o charakterze terapeutycznym


Zajęcia z dogoterapii


Do szkoły raz w tygodniu przyjeżdża terapeutka z psem "Frodo" i prowadzi grupowe zajęcia dogoterapii

w pięciu zespołach klasowych. Z dziećmi prowadzone są również zajęcia indywidualne w domach. Zabawy

z udziałem psa pomagają: kształtować orientację w schemacie własnego ciała, stymulować zmysły: słuchu, wzroku, dotyku, ćwiczyć koncentrację uwagi, wyzwalać spontaniczną aktywność dziecka, doskonalić sprawność ruchową, kształtować i rozwijać umiejętność okazywania emocji i uczuć, uczyć samodzielności.kliknij aby powiększyć


Zajęcia hipoterapii


Z tej formy rehabilitacji korzystają dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością. Zajęcia z udziałem konia pomagają w: zmniejszaniu napięcia porażonych mięśni, rozwijaniu poczucia schematu własnego ciała, zwiększają koordynację wzrokowo-ruchową, zwiększają orientację przestrzenną, rozwijają umiejętności równowagi w pozycji siedzącej i stojącej, poprawiają reakcje obronne.kliknij aby powiększyćSzkolny plac zabaw "Radosna Szkoła"


Dzięki programowi rządowemu „Radosna Szkoła", dzieci uczące się w szkole podstawowej mają do dyspozycji przyjazne, kolorowe miejsce do zabawy. Został urządzony bezpieczny, kolorowy plac zabaw, przygotowany do prowadzenia różnorodnych form zajęć ruchowych na świeżym powietrzu na przykład: pokonywania przeszkód, wspinania, czworakowania, przeskoków, przeplotów czy zwisów. Plac jest wyposażony w różnorodne drabinki, drążki, ścianki wspinaczkowe, pomost, równoważnie, przeplotnie oraz kolorowe huśtawki. Pod urządzeniami zastosowana została także nowoczesna, bezpieczna nawierzchnia. Właściwe rozmieszczenie sprzętu znajdującego się na placu zabaw oraz przyjazne zagospodarowanie pozostałego terenu zielenią sprawia, że dzieci chętnie korzystają z możliwości pobytu na placu oraz jego urządzeń.kliknij aby powiększyć