„Duże Nutki” działają od września 2011 roku. Do koła może należeć każda chętna osoba. Celem pracy jest przełamywanie własnych ograniczeń, praca nad głosem i obyciem scenicznym. Dziewczęta swoim śpiewem uświetniają uroczystości szkolne. W roku szkolnym 2011/2012 brały udział w konkursie „Kolęd i pastorałek” w Konarzewie, w X Wojewódzkim Przeglądzie Młodych Talentów w Ostrzeszowie i w Przeglądzie Form Muzycznych „Muzyka Naszą Nadzieją” również w Ostrzeszowie, gdzie zajęły II miejsce.
kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć