Kształcenie zawodu w ZSZ  trwa  3 lata.


Zajęcia dydaktyczne odbywają się na terenie szkoły, natomiast praktyczną naukę zawodu uczniowie realizują

w zakładach rzemieślniczych na terenie miasta i powiatu.


Wyszukanie zakładów pracy mogących przyjąć uczniów na praktyczna naukę zawodu należy do ucznia i jego rodziców.


W przypadku wyboru kształcenia w zawodzie krawiec i stolarz uczniowie mają możliwość odbycia praktyki w warsztatach szkolnych przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Ostrzeszowie.

Uczniowie co roku uczestniczą w kursach zawodowych organizowanych w Centrach Kształcenia Ustawicznego. 

Opiekę nad przebiegiem uczniowskich praktyk zawodowych sprawuje opiekun praktyk.


W szkole prowadzone są zajęcia rewalidacji indywidualnej w ramach których przygotowuje się ucznia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.


W szkole jest zatrudniony doradca zawodowy, który prowadzi zajęcia z zakresu orientacji na rynku pracy oraz dalszego rozwoju edukacyjno – zawodowego. Prowadzone są w tym zakresie zajęcia grupowe i indywidualne. Doradca zawodowy udziela również wsparcia absolwentom szkoły.


Praktyczna nauka zawodu  


 


kliknij aby powiększyć


Zajęcia dydaktyczne


 

kliknij aby powiększyć