Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018


1.      30.04.2018r.

2.      02.05.2018r.

3.      04.05.2018r.

4.      01.06.2018r.

5.      19.06.2018r. egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Klasa II


1. Język polski „Odkrywamy na nowo 2” Barbara Chuderska, Operon, nr dopuszczenia MEN: 526/2/2013/2016

2. Język angielski, „My profession”, M. Miziak,  nr dopuszczenia MEN: 345/2003

3. Matematyka, „Odkrywamy na nowo” B. Kiljańska, Ad. Konstantynowicz, An. Konstantynowicz,M. Pająk, G. Ukleja,  nr dopuszczenia MEN: 507/2/2013

4. Historia, „Po prostu historia” Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński, WSiP, nr dopuszczenia MEN: 558/2012


Klasa III


1. Język polski, kontynuacja podręcznika z klasy II.

2. Język angielski, „My profession”, M. Miziak,  nr dopuszczenia MEN: 345/2003

3. Matematyka,  „Odkrywamy na nowo” B. Kiljańska, Ad. Konstantynowicz, An. Konstantynowicz,M. Pająk, G. Ukleja, nr dopuszczenia MEN: 507/2/2013

4. Podstawy przedsiębiorczości, „Ekonomia stosowana”, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, nr dopuszczenia MEN: 579/2012