Spotkania z rodzicami

                                            

22.09.2017r. godz.1330


  • Przedstawienie przez dyrektora SOSW, planu rozwoju Ośrodka w roku szkolnym 2017/2018
  • Przedstawienie wymagań edukacyjnych przez nauczycieli
  • Wybory do Rady Rodziców

13.11.2017r. godz. 1330 śródokresowe spotkanie, I półrocza roku szkolnego 2017/2018


·         Jak radzić sobie z problemami dorastających dzieci i jak wspierać w pokonywaniu trudności. Spotkanie prowadzone przez psychologa i pedagoga szkolnego.

·         Sprawy wychowawcze i bieżące.


2.02.2018r. godz. 1330 podsumowanie I półrocza roku szkolnego 2017/2018


·         Podsumowanie pierwszego półrocza roku szkolnego 2017/2018

·         Pokaz pierwszej pomocy przed medycznej  pielęgniarki szkolnej


23.04.2018 r.. godz13 30 śródokresowe spotkanie ,II półrocza roku szkolnego 2017/2018


Toksyczne dzieciństwo. Co ma wpływ na kształtowanie i osobowość dziecka.


·         Sprawy bieżące i wychowawczo- dydaktyczne

Informacja o zagrożeniach do 22.12.2017r.

Informacja o zagrożeniach do 18.05.2018 r.

Informacja o przewidywanych ocenach do 8.05.2018r.


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018


1.      30.04.2018r.

2.      02.05.2018r.

3.      04.05.2018r.

4.      01.06.2018r.

5.      19.06.2018r. egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje w zawodzieWYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Klasa II


1. Język polski „Odkrywamy na nowo 2” Barbara Chuderska, Operon, nr dopuszczenia MEN: 526/2/2013/2016

2. Język angielski, „My profession”, M. Miziak,  nr dopuszczenia MEN: 345/2003

3. Matematyka, „Odkrywamy na nowo” B. Kiljańska, Ad. Konstantynowicz, An. Konstantynowicz,M. Pająk, G. Ukleja,  nr dopuszczenia MEN: 507/2/2013

4. Historia, „Po prostu historia” Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński, WSiP, nr dopuszczenia MEN: 558/2012


Klasa III


1. Język polski, kontynuacja podręcznika z klasy II.

2. Język angielski, „My profession”, M. Miziak,  nr dopuszczenia MEN: 345/2003

3. Matematyka,  „Odkrywamy na nowo” B. Kiljańska, Ad. Konstantynowicz, An. Konstantynowicz,M. Pająk, G. Ukleja, nr dopuszczenia MEN: 507/2/2013

4. Podstawy przedsiębiorczości, „Ekonomia stosowana”, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, nr dopuszczenia MEN: 579/2012